Home » Consumables » WAX Transferlint

WAX 70mmx450m Kern 25 CSO/CSI (QR-212)

€ 65,40

WAX 70mmx450m Kern 25 CSO/CSI (QR-212)

€ 65,40

Deze QR-212 is een premium WAX transferlint op een 25mm kern, drukzijde binnen. Inzetbaar op vellum papieren etiketten.

WAX 92mmx360m Kern 25 CSO/CSI (QR-111)

€ 52,86

WAX 92mmx360m Kern 25 CSO/CSI (QR-111)

€ 52,86

Deze QR-111 is een budget WAX transferlint op een 25mm kern, drukzijde buiten. Inzetbaar op vellum papieren etiketten.

WAX 110mmx450m Kern 25 CSO/CSI (QR-111)

€ 78,24

WAX 110mmx450m Kern 25 CSO/CSI (QR-111)

€ 78,24

Deze QR-111 is een budget WAX transferlint op een 25mm kern, drukzijde buiten. Inzetbaar op vellum papieren etiketten.